Avatar
دکتر عليرضا محمودیان (استادیار )
پژوهشكده مهندسي مواد / گروه پژوهشی فلزات
  • رشته: مهندسی مواد _ استخراج فلزات
  • شماره اتاق: 3328
  • تلفن : 09133456392
  • ایمیل: mahmoudian.ali56 [AT] gmail.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
در این پژوهش، توزیع عنصر نادر رنیوم در مدار پرعیارکنی سرچشمه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این عنصر در کنار مولیبدن، در کنسانتره مولیبدنیت تجمع پیدا می کند. همچنین، مقادیر بسیار کم رنیوم در سایر قسمت ها نیز مشخص شد.

امور تحقیق و توسعه سرچشمه

در این تحقیق، توزیع دما در بیوهیپ کالکوپیریت شبیه سازی شد و نتایج با مقادیر تجربی مقایسه شده، مدل ارائه شده اعتبار دهی شد.

امور تحقیق و توسعه سرچشمه

در این پژوهش، کنورتر پیرس اسمیت که برای تبدیل مات به مس فلزی مورد استفاده قرار می گیرد شبیه سازی شد. نرم افزار تولید شده، قادر به پیش بینی رفتار کنورتر، مشخصات محصول، شبیه سازی فرآیند، پیش بینی زمان فرآیند، اثر تغییر ترکیب خوراک ورودی و ... است. بدون شک، این نرم افزار، یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای موجود، جهت شبیه سازی کنورتر مس است.

امور تحقیق و توسعه سرچشمه

در این پژوهش، دلیل سایش و خوردگی بیش از حد گلویی وت اسکرابر کوره پخت گندله مشخص شد و راهکارهای قابل اجرا جهت کاهش خرودگی به کارفرما ارائه شد.

پژوهشکده آهن و فولاد مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

در این تحقیق، احیاپذیری کانه های آهن با زغال غیرکک شو مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی فرآیند تعیین شد.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

در این تحقیق، یک روش ابداعی جدید برای تولید نمک های رنیوم با خلوص بسیار بالا، در مقیاس صنعتی راه اندازی شد.

شرکت فرومولیبدن بابکان

شرکت فرآوری نادر فلز کرمان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان