مسئول کانون  قرآن و عترت

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

احسان میر

33776611

 

 اهداف و شرح وظایف

  1. ترویج فرهنگ اسلامی
  2. آشنایی دانشجویان با سیره اهل بیت و مفاهیم قرانی
  3. تلاش در تحکیم مبانی اعتقادی اسلامی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)