پیشرفت و توسعه کشورها،تامین آسایش و امنیت جوامع بشری در گرو تامین انرژی پایدار است. مسأله تأمین انرژی مورد نیاز جوامع یکی از مهمترین دغدغه‌های گذشته و حال بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد که به سمت یک بحران رو به افزایش میل می‌کند.  در حال حاضر بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که منشاء هر دوی آنها مربوط به انرژی است. یکی آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و دیگری کاهش نگران کننده ذخایر انرژی فسیلی است. این بحران‌ها اختصاص به منطقه جغرافیایی خاصی نداشته و بسیاری از کشورها با آن درگیر می‌باشند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که راهکار برون­ رفت از این مشکلات استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و استفاده بهینه از منابع موجود می باشد.

در راستای کمک به حل این بحران‌ها و با توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر و ضرورت بهره وری بیشتر در استفاده از ذخایر انرژی های فسیلی، به منظورفراهم‌سازی امکانات مناسب جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با انرژی و تربیت نیروهای متخصص وکارآمد، پژوهشکده انرژی از سال 1383 فعالیت خود را آغازکرده است. این پژوهشکده  در شهریورماه 1384 موفق به کسب موافقت اصولی از وزارت علوم و تحقیقات وفناوری با سه گروه پژوهشی، مدیریت و بهینه‌سازی انرژی، انرژی‌های تجدید شونده وتبدیل انرژی و پیل سوختی و هیدروژن گردیده است.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)