گروه اکولوژی با هدف کاربرد فناوری‌های نوین خصوصاً GIS و RS در شناسایی ذخائر و منابع زمینی و مطالعات تحقیقاتی در علوم زیستی و منابع آب از بدو تشکیل پژوهشکده علوم محیطی راه‌اندازی شده است در حال حاضر این گروه در دو رشته سنجش از دور زمین‌شناختی از سال 1392 و فیزیولوژی گیاهی از سال 1394 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و متولی انجمن علمی سنجش از راه دور زمین شناختی ایران است.

 اهداف گروه اکولوژی:

1.     تعریف فعالیتهای پژوهشی گروه در راستای تخصص گروه و نیازهای استانی و منطقه‌ای

2.     تشکیل دو زیرگروه تخصصی سنجش از دور زمین­شناختی و فیزیولوزی گیاهی جهت تخصصی­تر شدن مباحث هر زیرگروه

3.     همکاری با سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی خصوصا در سطح استان

4.     انجام طرح‌ها و پروژه‌های تخصصی بیرونی با توجه به تخصص اعضاء گروه

5.     مشارکت هر چه بیشتر همکاران گروه در پایان‌نامه‌ها و طرحهای پژوهشی داخلی و خارجی

6.      برگزاری کارگاه‌های تخصصی داخلی و خارج از مجموعه دانشگاه

7.     فعال کردن انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران و برگزاری همایش سالیانه این انجمن از سال 1397 و پیش بینی برای راه‌اندازی یک مجله تخصصی در این مورد

8.     پی‌گیری برای راه‌اندازی مرکز تخصصی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در جنوب شرق ایران با مشارکت دانشگاه تحصیلات تکمیلی و سایر ارگانها و سازمان‌های دولتی

9.     مطالعات دیرینه شناسی و پالئواکولوژی نهشته‌های فانروزوئیک ایران

10.  مطالعات اکوفیزیولوژی در جهت مقابله با تنش‌های محیطی در گیاهان و مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی

11.  مطالعه و بررسی‌های زیست محیطی در زمینه آب، خاک، گیاه و هوا

12.  حذف آلاینده‌های زیستی توسط میکروارگانیسم‌ها و گیاهان و شناسایی گیاهان در مناطق آلاینده

13.  مطالعات اکولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان دارویی

14.  استفاده از روشهای نوین در شناسایی پتانسیلهای معدنی و سایر ذخائر زمینی

15.  بررسی پتانسیل ژئوتوریسم استان کرمان و حفاظت از میراث‌های زمین‌شناختی

اولویت‌های پژوهشی گروه اکولوژی:

- اکتشاف منابع زمینی، معدنی

- انجام مطالعات در زمینه اکوسیستم‌ها و منابع طبیعی با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

- مطالعات دیرینه شناسی، چینه شناسی و پالئواکولوژی نهشته­های فانروزوئیک ایران

- انجام مطالعات اکوسیستم‌های گیاهی، آلاینده ها، پاک سازی محیط زیست و اکوفیزیولوژی

- شناسایی و مطالعه گیاهان دارویی و تولیدات گیاهی

توانایی بالقوه در انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی با رویکرد درآمدزایی گروه اکولوژی:

-       در صورت تامین دستگاه­ها و خرید کیت­های موردنظر، سنجش ترکیبات فعال گیاهی شامل فلاونوئیدها، آنتوسیانین و ترکیبات فنلی به همراه سنجش فعالیت آنزیم­ها

-       سنجش آلاینده‌های گیاهی

-       بررسی شرایط تنش‌های محیطی بر عملکرد گیاهان

-       پرورش حشرات اعم از آفات و دشمنان طبیعی (شکارگرها، پارازیتوئیدها و عوامل میکروبی) برای عرصه به دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کشاورزان

-       با توجه به وجود نیروی متخصص و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی در پژوهشکده امکان انجام کلیه پروژه‌های مرتبط با GIS و سنجش از دور در زمینه‌های مختلف از جمله اکتشاف محدوده‌های معدنی، امکانسنجی جهت ایجاد واحدهای تولیدی مختلف، امکانسنجی انجام پروژه‌های مختلف راهسازی، سدسازی، منابع طبیعی، زیست محیطی، مهندسی شهری و ترافیک که به نوعی با GIS و RS در ارتباط باشند در پژوهشکده وجود دارد.

ارگانها و مراکزی که در این خصوص می­توان با آنها همکاری کرد

-       کلیه دانشگاه­های کشور

-       مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

-       صندوق حمایت از پژوهشگران جوان ریاست جمهوری

-       انجمن سجش از دور زمین‌شناختی ایران

-       صنایع مس سرچشمه

-       سازمان حفاظت از محیط زیست

-       مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و پژوهشکده­ها

-       وزرات صنایع و معادن

-       سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

-       معاونت برنامه­ریزی استانداری

-       شرکت برق

-       شرکت مخابرات

-       دانشجویان و اعضای هیآت علمی دانشگاه های مختلف سطح کشور

-       سازمان آب و فاضلاب

-       شهرداری­ها