گروه تنوع زیستی با هدف مطالعه تنوع زيستي جانوران، گياهان و ميكروارگانيزم‌ها در سطح ملی و بین­المللی، فعالیت­های پژوهشی خود را از بدو تاسیس پژوهشگاه آغاز کرده است. این گروه از سال ۱۳۹۲ با ایجاد دوره کارشناسی­ارشد در رشته حشره­شناسی کشاورزی فعالیت­های آموزشی خود را نیز آغاز کرد.

اهداف گروه تنوع زیستی:

۱- شناسایی گونه­های جانوران، گياهان و ميكروارگانيزم‌ها در ایران و دنیا

۲- بررسی تنوع دورن‌گونه‌ای و بین‌گونه‌ای، به ویژه گونه‌های مهم در کشاورزی

۳- راه‌اندازی کلکسیون گیاهی و جانوری منطقه.

۴-تهیه بانک اطلاعاتی (کتاب، گزارش، مقالات و تصاویر) پیرامون گونه‏های جانوران، گياهان و ميكروارگانيزم‌هاي ایران.

۵- توسعه روش‌های تشخیص گونه با استفاده از بارکدینگ DNA

۶- مطالعه روابط متقابل گونه‌های جانوران، گياهان و ميكروارگانيزم‌ها با یكدیگر و با محیط زیست

۷- بررسی اثر اختلالات ایجاد شده توسط انسان بر تنوع زیستی و مدیریت آن.

۸-تهیه برنامه پیشگیری و مدیریت کنترل گونه‌های آفت مهم در کشاورزی

اولویت‌های پژوهشی گروه تنوع زیستی:

- بررسی‌های سیستماتیکی موجودات شامل حشرات، کنه‌ها و قارچ‌ها

- مطالعات کنترل بیولوژیک و مدیریت آفات