معرفی گروه پژوهشی

قطعات نیم رسانای p - n در صنعت الکترونیک نقش اساسی دارند. از جمله پیوندهای رشد یافته بویژه در مدارهای مجتمع حایز اهمیت است، چرا که توانسته ‌است مدارهای پیچیده شامل هزاران ترانزیستور ، دیود و مقاومت و خازن را روی یک تراشه نیمه رسانا جای دهد. پیوندهای نفوذی در ساخت IC ها نقش اساسی دارند که ‌امکان ساخت هزاران قطعه با پیوند p - n را در یک تراشه سیلیسیمی ‌با اتصالات داخلی مناسب فراهم می‌سازد توسعه‌هاي مختلف در زمينة قطعات نوري مبتني بر نيمه‌هادي‌ها، باعث دميدن روح تازه‌اي در زمینه اپتیک شد و اهميت اين فناوري بيش از پيش افزايش يافت. ازآنجا که تحولات در زمینه ‌افزاره‌های الکترونیکی بسیار زیاد است و مدام در حال تغییر و توسعه می‌باشد، نیاز به تشکیل گروه نیمه‌هادی‌ها در پژوهشکده فوتونیک است