معرفی گروه پژوهشی

از آنجا که فیبر نوری یكی از محیط‌های انتقال داده با سرعت بالا است و امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر: شبكه‌های تلفن شهری و بین شهری، شبكه‌های كامپیوتری و اینترنت استفاده می‌شود، بنابراین نیاز به تشکیل گروه فیبر نوری و آزمایشگاه است، بر همین اساس ایجاد آزمایشگاه فیبر نوری به منظور تأیيد نمونه و اندازه گيري مشخصات خطي فیبر نوري از ابتدای سال 87 شروع شد. ویژگی‌های ذاتیِ سيستم‌هاي نوري (نظير: پهناي باند زياد، ابعاد و ضخامت كم فيبر نوري، عايق بودن فيبر نوري و عدم بروز جرقه، مصونيت در برابر هم‌شنوايي و اثرات ناشي از رعد و برق، امنيت سيگنال،‌ تلفات بسيار پايين فيبر نوري حين انتقال اطلاعات، انعطاف‌پذيري فيبر نوري به منظور انتقال نور به هر نقطة مورد نظر، سهولت نگهداري و عمر بالا و هزينة نسبتاً پايين‌تر در مقايسه با سيستم‌هاي سنتي مخابرات)، باعث شده تا تلاشی فراگیر برای تبدیل تمام قطعات و سیستم‌های الکترونیکی به صورت تمام‌نوری و فتونيك مجتمع صورت گیرد.