این مرکز از سال 1380 تأسیس و هم‌اکنون تحت عنوان پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در قالب 5 پژوهشکده شامل: علوم محیطی، فوتونیک، مواد ، انرژی و فناوری اطلاعات و کامپیوتر با اهداف و وظایف زیر فعالیت می‌نماید.

 اهداف

  • شناسایی زمینه‌ها ، اخذ، ایجاد، پردازش ، کاربردی کردن و اشاعه فن‌آوری‌های پیشرفته مناسب، به‌منظور ارتقای سطح علمی و فناوری صنعتی کشور

  • پژوهش‌های بنیادی و راهبردی درزمینه های علوم و فن‌آوری در رشته‌های علوم رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، انرژی، مواد، میکروالکترونیک، علوم فضایی، علوم محیطی و فن‌آوری زیستی

  • دستیابی به شیوه‌های نوین برای بهره‌وری مناسب از فن‌آوری و جلوگیری از آثار زیان‌بار آن در جهت حفظ سلامت محیط‌زیست.