English  فارسی   

اخبار پژوهشگاه

اطلاعیه

همایش ها و سمینارها

مناسبت ها

 


 
 

 

2ارتباط باصنعت 3طرحهای پژوهشی4کتابخانهپرتال همایشها 1سالنهای همایش 5اخبار6 کاربرگها تصـاویـر تور مجازی

طرح های برون سازمانی

فرستادن به ایمیل چاپ
ساختار كروموزومي گياهان زراعي و باغي و تشخيص گياهان هيبريد با تكنيك (FISH)
جمع آوري بذور صيفي جات (خربزه ، هندوانه ، ....)استان كرمان و بررسي تنوع ژنتيكي آنها با استفاده از ماركرهاي مولكوليDNA    به منظور حفظ ذخائر ژنتيكي
جذب بيولوژيک فلزات سنگين(cm, pb, …) توسط بيو ماس ميکروبي "
بررسي ميكروفلور پسته در مناطق مختلف استان كرمان
تهيه نقشه هاي ژئوتکنيکي حوزه شهري کرمان در رابطه با نشست و باربري زميني با استفاده از GIS (فاز اول بر اساس اطلاعات موجود
مطالعه سيتوژنتيک جنس  pistacia "
استفاده از لاستيک هاي فرسوده در توليد آسفالت
اثرات ضد باکتريايي عصاره چندين گونه گياه (3 گونه) بومي منطقه کرمان جهت  بهره گيري هاي باليني"
بررسي راهكارهاي حذف اثرات زيست محيطي آلودگي ناشي از فعاليتهاي كارخانه مس سرچشمه
( فاز اول حذف آرسنيك پساب كارخانه مس سرچشمه با استفاده از روشهاي فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي)
بازيافت مواد زايد کارخانجات توليد عصاره
راه اندازي كيت شناسايي و سنجش افلاتو كسین موجود در ارقام پسته كرمان به روش لومينيت اليزا
بررسي صفات مرتبط با عملکرد پسته با استفاده از مارکر هاي مولکولي"
محاسبه قدرت موتور پمپ هاي چاهها و ارائه فرمول اصلاحي و
مطالعه اتوماسيون قرائت و اندازه گيري پارامترهاي فشار قوي سيستمهاي شبكه كل توزيع برق
بررسي امكان توليد نهال گل محمدي از طريق كشف بافت
مطالعه امكان پذيري استفاده از انرژي قابل جايگزين در مناطق مختلف استان كرمان
بررسي تاثير عناصر آلياژي روي پديده رشد دانه در برنج30-70
بررسي حذف فلزات سنگين روي و مس از پساب كارخانه مس شهيد باهنر كرمان به كمك روش هاي بيوتكنولوژي
مطالعه فلور منطقه سيرچ ، كوهپايه و راور در استان كرمان
استحصال آلومينا از باطله هاي ذغالسنگ
طراحي كريستال فوتوني در ناحيه مادون قرمز تا مرئي و ساخت يك نمونه آن
شناسايي مناطق سبزجهت توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني با استفاده از روشهاي GIS
تغليظ ليچنيگ كسنانتره سولفيدي كارخانه مجتمع  مس سرچشمه
بررسي فني اقتصادي جايگزين سيستم فلزي با استيپ موتور در مكانيزم فرمان بر يكر خلاء 24VP4 كيلو وات 1250 آمپر
جمع آوري و مطالعه اجمالي خزندگان شاخص استان هرمزگان
تعيين تاثير تزريق سلولهاي بنيادي ژله بند ناف انسان در ترميم قلب آسيب ديده خرگوش
مطالعه مقدماتي تنوع خزندگان استان يزد و تهيه نمونه بافت سي گونه خزندگان غالب استان يزد
تعيين ميزان آلودگي انساني با ترکيبات ارگانوکلره در شهر کرمان
تجهيز آزمايشگاه اندازه گيري و تاييد نمونه مشخصات فيبر نوري
يک روش توليد برق با استفاده از پره هاي متحرک
طرح و بررسي و تعيين راهکارهاي زير ساخت مديريت مصرف
براورد ميزان مصرف گاز در استان کرمان در افق بيست ساله
طراحي و ساخت يک نمونه نيروگاه دودکش خورشيدي
تدوين سند اجرايي فناوري اطلاعات استان کرمان(ICT MASTER PLAN ) انجام فاز اول
تهيه محتواي دوره هاي آموزشي الکترونيکي کارکنان دولت به پيوست شرح خدمات انجام کار
تمایز سلولهای بنیادی پالپ دندان انسان به نورونهای حرکتی نخاعی و بررسی اثر آنها در ترمیم ضایعات نخا
رفع عیب ترک طولی

 
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی محفوظ می باشد.
طراحی و توسعه توسط گروه فناوری سیکا