Avatar
دکتر محمد مهدی فقیه (استادیار )
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر / گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
 • رشته: مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار
 • شماره اتاق:
 • تلفن :
 • ایمیل: mehdi.faghih [AT] gmail.com
 • رزومه: فارسی
 • وب سایت:
 

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است