آزمایشگاه ها

 

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه‌ها

  • آنالیز و ممیزی انرژی در صنعت و ساختمان
  • ارزیابی مولدهای انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید
  • اندازه گیری پارامترهای محیطی مورد نیاز در مدیریت انرژی الکتریکی
  • جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات دستگاه‌های اندازه گیری و تحلیل نتایج آزمایشگاهی
  • مدیریت و بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی
  • آنالیز احتراق و اندازه گیری آلاینده‌های احتراق صنعتی
  • اندازه گیری پارامترهای سرعت، فشار، رطوبت و دما در کانال‌های هوارسانی و محیط
  • اندازه گیری مشخصات سوخت‌های مایع شامل ویسکوزیته، ارزش حرارتی و ...
  • مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌های انرژی شامل انرژی‌های تجدیدپذیر با نرم افزارهای موجود
  • آنالیز فرایند احتراق و اندازه گیری پارامترهای عملکرد در موتورهای احتراق داخلی و کوره‌های صنعتی

 

 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)