نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس (داخلی) پست الکترونیک  
 الهام سمیعی کارشناس آزمایشگاه
۲۹۴

   elham.samiei۵۶@gmail.com

 

 

 سپیده یزدان‌پناه  کارشناس آزمایشگاه  ۱۷۶   sepideh.yazdanpanah@gmail.com